Вътрешна топлоизолация

Процесът на топлопреминаване зависи от няколко неща, но единственото от всички тях, което можем да променим е топлопроводимоста на стената. С поставянето на изолация променяме точно това.
Поставянето на външна топлоизолация не винаги е възможно или целесъобразно. В случай, че вашето жилище е долепено до необитаеми или нежилищни помещения се минава на вариант вътрешна топлоизолация.

Вътрешната топлоизолация може да се постави по всяко време на годината независимо от метеорологичните условия. Тя е подходящ избор и при рядко отоплявани помещения. Необходимо е малко време и енергия за затопляне на помещението, без да се налага да се затоплят и стените. След като бъде завършена вътрешната топлоизолация следва да се направят довършителни работи като декоративна мазилка или шпакловка, боядисване или поставяне на тапети.