Балкони и тераси

  • Зидане на тераси с итонг. Преустройство, ремонт или усвояване на тераси и балкони.
  • Премахване на стари решения от винкели и стъкла и поставяне на нова съвременна дограма.
  • Оформление чрез дозиждане или събаряне на съществуващи паянтови стени и прегради.
  • Цялостно топлоизолиране на усвояваната площ
  • Изработване на козирки
  • Къртене и изхвърляне на отпадъци

Полезна информация:
„Балкон“ е открита използваема площ върху конзолна конструкция, издадена пред фасадата на сградата.
„Лоджия“ е използваема площ, открита от външната си страна и включена в общия обем на сградата.
„Тераса“ е открита използваема площ, разположена върху помещения, върху колони или върху терена.

От началото на 2016 година е облекчено остъкляване на балкони. Вече няма нужда собствениците на апартаменти да получават разрешение за строеж, за да остъклят терасата си, включително да я приобщят към апартамента. Необходимо е само съгласието на съседите в кооперацията. Одобрението на съкооператорите не е необходимо да се представя някъде, то е важно само, ако възникнат спорове след започване на ремонта.